Untitled Document

Swe  / Fin / Eng

Untitled Document Untitled Document

Green City Facade

GREEN CITY FACADE

Green City hjälper dig med säkra produkter och tillbehör till din gröna fasad.


Green Citys sytem:

Kläng- och klätterväxter kan man lita på

Gröna fasader i utomhusmiljöer har blivit alltmer populärt i Skandinavien. Man måste dock ha klart för sig att de klimatmässiga förutsättningarna på våra breddgrader skiljer sig markant ifrån urbana miljöer i t ex London, Paris eller Barcelona. Green Citys erfarenhet är därför att system baserade på Skandinaviska kläng- och klätterväxter är långt mer driftsäkra än exempelvis de teknikintensiva system för gröna fasader som blivit populära i mer gynnsamma klimat. Green City rekommenderar därför ett genomtänkt växtval baserat på klimathärdiga kläng- och klätterväxter där man kostnadseffektivt och snabbt kan skapa en grönskande fasad med minimalt skötselbehov.


Untitled Document