Untitled Document

Swe  / Fin / Eng

Untitled Document

Green City Planter Corten som pollare

Planteringskärlet Green City Planter Corten som pollare för att förhindra obehörig trafik

Planteringskärlet Green City Planter Corten som pollare för att förhindra obehörig trafik

Planteringskärlet Green City Planter Corten som pollare för att förhindra obehörig trafik

Planteringskärlet Green City Planter Corten som pollare för att förhindra obehörig trafik

Cortenkrukor som pollare

Green City har levererat Green City Planter Corten till Cemi ABs projekt vid Stockholm Science and Innovation School.

Delar i projektet: