Untitled Document

Swe  / Fin / Eng

Untitled Document

Grönskande pergola gömmer soptunnor!

The Greenest Garbage Garage

Den grönaste sopsorteringen i Paris! Foto av Gaїa Eriad, Instagram: @e_riad. Green City Sopgarage i specialutförande för Svenska Institutet, Paris. Design och konstruktion i samarbete med TAF Arkitektkontor

The Greenest Garbage Garage

Innergården vid Institut Suédois. I bakgrunden sysns Green City Sopgarage samt Green City planteringskärl för klängväxter på muren. foto av Thale Bjørnå, Instagram: @thalebjorna

Planter and pergola for dust bins

stor kruka corten

Produktion av pergola- och spaljéavskärmning före varmgalvanisering. Därefter dags för leverans till Svenska Institutets innergård i Paris där den skall gömma fyra soptunnor.

Svenska Institutet i Paris valde Green City

Till Svenska Institutets fina gamla innergård i Paris levererade Green City en varmgalvaniserad pergola för klängväxter för att skärma av de fula soptunnorna. Till gården levererades även fyra st Green City Planter Zink för etablering av fasadernas klängväxter.

Delar i projektet: