Untitled Document

Swe  / Fin / Eng

Untitled Document

Produktutveckling växtvägg

Plantwall by Green City ABPlantwall by Green City ABSmart växtvägg

Produktutveckling och design av ett växtväggssystem för Hässelby Blommor


Fördelar med systemet:

  • Byggs snabbt och rationellt med moduler som planteras i förväg
  • Minimalt med organiskt material ger ett långtidsstabilt system
  • Ingen anslutning till tappvatten eller avlopp behövs
  • Systemet är självbärande och behöver inte monteras på vägg
  • Lättskött och säkert

Untitled Document