Untitled Document

Swe  / Fin / Eng

Untitled Document Untitled Document

Green City Sopgarage

Sopgarage för fyrfack sopsortering

Bildexempel

Green City Sopgarage Green City Sopgarage Green City Sopgarage Green City Sopgarage Green City Sopgarage Green City Sopgarage


Förutsättningar

Fyrfackssortering mått

Reglerna för hur ytan för förvaring av sopkärlen ska utformas varierar något från kommun till kommun. I de flesta kommuner gäller att kärlen ska placeras på en hårdgjord yta om ca 2x1 m . Måtten på Green City Sopgarage är i standardutförande anpassade till detta rekommenderade mått. För att sophämtarna enkelt ska kunna dra fram kärlen till bilen, ska kärlen placeras med draghandtaget vända utåt mot gatan, dvs "fel" sida i förhållande till hur kärlens lock öppnas. Vidare så får avskärmningen kring kärlen tyvärr inte ha någon lättöppnad grind, dörr el. motsv. på den sida där kärlen ska dras ut (lokala avvikelser kan förekomma). Din kommun eller ditt lokala avfallsbolag har anvisningar för vad som gäller hos just dig.

Mått Green City Sopgarage

Förvaring soptunnor spaljé corten

Green City Sopgarage i standardutförande. Måtten kan anpassas även för andra typer av sopkärl. De olika delarna i sopgaraget kan kombineras på olika sätt. En spaljelösning på endast en eller två sidor kan ge en tillräcklig avskärmning om du redan har t ex häck eller buskage på övriga sidor.

SORTERA SNYGGT

Green City Sopgarage är en flexibel lösning för avskärmning av sopkärl. Systemet är primärt framtaget för att dölja sopkärl för sk fyrfackssortering vilka nu införs in flera kommuner runt om i Sverige. Green City Sopgarage är skalbart och kan anpassas för även andra typer av sopkärl.


Flexibelt och högkvalitativt system:

  • Vikten och stabiliteten i planteringskärlen gör att det inte behövs några plintar eller andra fundament
  • Robusta och stabila system tillverkade i svenskt stål
  • Utförande i rostrött cortenstål eller lackad plåt
  • Du väljer själv tillbehör som t ex isolering, dränering, substrat mm


Dokument:

Utdrag ur produktkatalog

Untitled Document