Untitled Document

Swe  / Fin / Eng

Untitled Document Untitled Document

Green City Planter

Green City PlanterTrädförankring
Artikelnummer: 21005
Ger en vind- och vandalsäker installation. Tre vajerinfästningar i krukans botten och en förankringssele runt trädets rotklump ger en mycket stabil installation.

Dräneringsskikt
Artikelnummer: 21006
Dräneringsskikt Hekla® Coarse från Bara Mineraler skapar en stabil och väldränerad grund som samspelar med det ovanliggande substratet.

Substrat
Artikelnummer: 21003
Hekla® Lättjord Typ C från Bara Mineraler är ett strukturstabilt substrat med optimal vattenhållande förmåga.Isolering
Artikelnummer: 21002
Ger vegetationen ett ökat klimatskydd och förhindrar alltför snabba temperaturväxlingar. Levereras förmonterat i kruka.

Förhöjd dränering
Artikelnummer: N/A
Förhöjd dränering som skapar ett vattenmagasin i botten av krukan som kapillärt samverkar med ovanliggande substrat

Växter
Artikelnummer: N/A
Green City AB kan hjälpa dig att komponera en lättskött och vacker träd- och växtmix anpassad för aktuell växtmiljö.Lock till kruka
Artikelnummer: 21008
Krukan kan kompletteras med ett tvådelat lock för minskad avdunstning från trädets rotsystem samt för att skapa en unik design

URBAN TREE

Urban Tree är ett system för att skapa en säker och lättskött etablering av träd i flyttbara krukor. Systemet lämpar sig bäst för de största modellerna av Green City Planter STREET, CORNER eller CORTEN .

Uppbyggnaden har tagits fram i samarbete med jordleverantören BARA MINERALERUntitled Document