Untitled Document

Swe  / Fin / Eng

Untitled Document Untitled Document

Green City Garbage Garage

Garbage Garage för fyrfack sopsortering

Garbage Garage för fyrfack sopsortering

Reglerna varierar från kommun till kommun. I flera kommuner gäller att kärlen ska placeras på en hårdgjord yta om ca 2x1 m. För att sophämtarna enkelt ska kunna dra fram kärlen till bilen, ska kärlen placeras med draghandtaget vända utåt mot gatan, dvs "fel" sida i förhållande till hur kärlens lock öppnas. Vidare så får avskärmningen kring kärlen tyvärr inte ha någon lättöppnad grind, dörr el. motsv. på den sida där kärlen ska dras ut (lokala avvikelser kan förekomma). En avskärmning med dörr är annars en vanlig lösning i andra länder vilket innebär att man kan konstruera mycket tilltalande lösningar där kärlen blir helt inbyggda och osynliga. Nåväl, nu ser det svenska regelverket ut som det gör och nedan följer några exempel på hur Green City vill bidra till att våra gator ser mindre ut som i Neapel.Garbage Garage för fyrfack sopsortering

Green City Garbage Garage med planteringskärl och vattenskuren spaljé vid respektive gavel av soptunnorna. Spaljén kan utformas med valfritt mönster.Garbage Garage för fyrfack sopsortering

Green City Garbage Garage med planteringskärl och vattenskuren spaljé vid respektive gavel samt spaljé längs baksidan. Spaljén kan utformas med valfritt mönster. Utförande i cortenstål.Garbage Garage för fyrfack sopsortering

Green City Garbage Garage med spaljé eller spaljé och planteringskärl på baksidan.Garbage Garage för fyrfack sopsortering

Green City Garbage Garage med modul för cykelparkering. Utförande i cortenstål.

Tillbehör till Green City Planter »
SORTERA SNYGGT

Green City Garbage Garage är en flexibel lösning för avskärmning av soptunnor. Utförandet kan varieras efter kundens behov och vi hjälper till att skräddarsy lösningar. Systemet är framtaget för att dölja sopkärl för sk fyrfackssortering vilka har den brutala och skrymmande volymen om 370 liter styck! Green City Garbage Garage är skalbart och kan anpassas för andra typer av sopkärl.


Flexibelt och högkvalitativt system:

  • Robusta och stabila system tillverkade i svenskt stål
  • Modernt och rostrött med cortenstål
  • Du väljer själv tillbehör som t ex isolering, dränering, substrat mm


Tillbehör:

Tillbehör för ett lägre skötselbehov och optimala växtförutsättningar ›

Untitled Document