Untitled Document

Swe  / Fin / Eng

Untitled Document

Green City Parking Park

Parking Park

PARKING PARK är en lummig och grön löning för parkering av cyklar i en p-ruta tidigare avsedd för bilar.


1 bil = 10 cyklar!

Under det senaste året har Stockholms stad introducerat ett nytt koncept för cykelparkering kallat Stockholmshagen. Här kan du se ett exempel från en gata i Stockholm. . Varje enhet av Stockholmshagen rymmer ca 10 cyklar på en yta av motsvarande 1 parkerad bil. PARKING PARK är Green City ABs gröna uppdatering av Stockholmshagen.


Fördelarna med PARKING PARK:

  • Adderar natur till de sterila parkeringshagarna
  • Förbättrar det lokala mikroklimatet
  • Tar upp skadliga partiklar ur stadsluften
  • Dämpar buller i gaturummet
  • Kräver mindre yta och minimala ingrepp i gaturummet jämfört med stadsträd
  • Lågt skötselbehov


En luftig lättviktspergola och ett robust planteringskärl skapar goda förutsättningar för en tilltalande vegetationsetablering. Planteringskärlet har en invändig isolering för att dämpa snabba temperaturfluktuationer (viktigt i Skandinaviskt klimat). Invändigt i krukan finns även en kompakt bevattningsmodul. Substratet utgörs av en långtidsstabil mineraljord med god vattenhållande förmåga.

Växtvalet är viktigt för att erhålla en slitagetålig, torktålig och lättskött vegetation. Exempelvis kan en effektiv marktäckare av Geranium cantabrigiense och en måttligt starkväxande Clematis utgöra en bra grund för en lättskött och estetiskt tilltallande PARKING PARK.

Untitled Document