Untitled Document

Swe  / Fin / Eng

Untitled Document Untitled Document

Green City Planter - speciallösningar

Plantwall by Green City AB

Parking Park. Grön cykelparkering för 10 cyklar ersätter 1 parkerad bilExempel på levererade speciallösningar:

Svenska Institutet i Paris: Avskärming av sopsortering »


Helsingfors: Måttanpassade lösningar för balkongodling »

Exempel på produktidéer:

Urban Humidor
Förbättra stadsklimatet med Urbana Humidorer. Vattenvegetation ökar avdunstningen.

Balcony Planter
Individuell odling på balkongen. Måttanpassat till ditt projekt!

Stormwater Harvest
Ta vara på dagvattnet och gör staden en tjänst!.

Urban Agriculture
Odla med kvalitet på gårdar, tak och gator! Bye, bye pallkrage!

Espalier
Tjusig avskärmning med spaljéer

Kreativa krukor!

Skapa unika lösningar för just ditt projekt!

Green City AB har ett nära samarbete med Småländska företag inom metallbearbetning, svets och lackering vilket möjliggör tillverkning av kundanpassade lösningar i små serier. Är du t ex arkitekt eller landskapsarkitekt har du därför möjlighet att skapa projektspecifika lösningar tillsammans med Green City AB.

Untitled Document