Untitled Document

Swe  / Fin / Eng

Untitled Document Untitled Document

Green City Planter tillbehör

Tillbehör till krukan

Sits
Artikelnummer: 21011
Mått och träslag anpassas efter din krukmodell.
Mer om träsitsar»

Bord
Artikelnummer: 21013
Mått och RAL-kulör anpassat till ditt projekt. Mer om bord»Tillbehör för växtbädden

Dränering
Artikelnummer: 21001
Skapar en säker dränering av överskottsvatten samt isolerar krukan underifrån. Isoleringen bygger ca 70 mm. Levereras förmonterat i kruka.

Isolering
Artikelnummer: 21002
Ger vegetationen ett ökat klimatskydd och förhindrar alltför snabba temperaturväxlingar. Levereras förmonterat i kruka.

Substrat
Artikelnummer:
21003 storsäck 1,25 m3
21004 säckar á 20 l
Mycket strukturstabil lättviktsjord med pimpsten, klassificering Typ C.

Bevattning automatisk
Artikelnummer: 21005
Förmonterad droppbevattning med automatisk timerstyrning vid tappvattenanslutningen.

Bevattning manuell
Artikelnummer: 21012
Förmonterad bevattningstank för manuell påfyllning.

Växtförslag
Artikelnummer: N/A
Green City AB kan hjälpa dig att komponera en lättskött och vacker växtmix anpassad för aktuell växtmiljö.Tillbehör för trädplantering 'Urban Tree'

Trädförankring
Artikelnummer: 21007
Ger en vind- och vandalsäker installation. Tre vajerinfästningar i krukans botten och en förankringssele runt trädets rotklump ger en mycket stabil installation.

Dräneringsskikt
Artikelnummer: 21010
Dräneringsskikt Hekla® Coarse från Bara Mineraler skapar en stabil och väldränerad grund som samspelar med det ovanliggande substratet.

Substrat
Artikelnummer: 21003
Hekla® Lättjord Typ C från Bara Mineraler är ett strukturstabilt substrat med optimal vattenhållande förmåga. Leverans i storsäck 1,25 m3Isolering
Artikelnummer: 21002
Ger vegetationen ett ökat klimatskydd och förhindrar alltför snabba temperaturväxlingar. Levereras förmonterat i kruka.

Förhöjd dränering
Artikelnummer: N/A
Förhöjd dränering som skapar ett vattenmagasin i botten av krukan som kapillärt samverkar med ovanliggande substrat

Lock till kruka
Artikelnummer: 21008
Krukan kan kompletteras med ett tvådelat lock för minskad avdunstning från trädets rotsystem samt för att skapa en unik designTILLBEHÖR

För en optimal funktion med din Green City Planter rekommenderas att du kompletterar krukan med högkvalitativa tillbehör för att skapa goda växtförutsättningar, ett minskat underhåll och en lång livslängd på uppbyggnaden.

En Green City Planter med optimal dränering och isolering, en strukturstabil och vattenhållande jord och ett smart och vackert växtval ger en kruka med frodigare och mer lättskött vegetation med längre livslängd.

Dokument:

Utdrag från produktkatalog

Untitled Document