Produkter för grönare utemiljöer

Green City har ett brett sortiment av produkter för gröna utemiljöer. Våra produkter används för att etablera gröna oaser i offentliga miljöer såväl som på ytor av mer privat karaktär såsom bostadsgårdar och takträdgårdar. Grönare städer med hårdvara från Småland!

Egen design eller standardutförande

Om du är exempelvis arkitekt eller landskapsarkitekt hjälper vi dig att skapa den produkt du önskar – hela vägen från idé till färdig produkt!

Made in Småland!

Så långt möjligt producerar vi lokalt i Småland med Svenska råvaror!