KRUKOR OCH PLANTERINGSBÄDDAR

Tillbehör

Krukan Orbit med invändig isolering, dräneringsskikt i botten samt bevattningstank

Rätt tillbehör - enkelt!

Green City gör det enkelt för dig att skapa de bästa förutsättningarna för växterna med högkvalitativa tillbehör. De olika tillbehören levereras så långt möjligt förmonterade tillsammans med med krukan eller planteringsbäddens sektioner.

Gå direkt till rätt tillbehör:

Dokument

Tillbehör för växtbädden

Dränering
Artikelnummer: 21001
Skapar en säker dränering av överskottsvatten samt isolerar växtbädden underifrån. Dräneringen bygger ca 70 mm. Levereras förmonterat i kruka.

Isolering
Artikelnummer: 21002
Ger vegetationen ett ökat klimatskydd och förhindrar alltför snabba temperaturväxlingar. Levereras förmonterat i kruka eller planteringsbädd.

Substrat
Artikelnummer:
21003 storsäck 1,25 m3
21004 säckar á 20 l
Mycket strukturstabil lättviktsjord med pimpsten, klassificering Typ C.

Trädförankring

Trädförankring
Artikelnummer: 21007
Förankring av trädets rotklump ger en vind- och vandalsäker installation i krukor och planteringsbäddar.

Bevattning

Grundprincipen bör alltid vara att växtval och dimensionering av växtbädden görs så att växtligheten så långt möjligt klarar sig på den naturliga nederbörden.

 

I första hand rekommenderar Green City alltid en uppbyggnad med:

  • Torktåligt växtval som är anpassat till mikroklimatet på platsen
  • En tillräcklig jordvolym
  • Ett högkvalitativt substrat, gärna med bas av pimpsten

Om det är en plats med besvärligt mikroklimat, som exempelvis en vindutsatt takterrass eller om krukor och planteringsbäddar är placerade på ytor där nedrbörden har svårt att nå fram (tex nära husfasader), kan däremot ett bevattningssystem vara ett mycket viktigt komplement.

Droppbevattning
Artikelnummer: 21005
Automatisk droppbevattning är ett säkert och mycket resurssnålt sätt att bevattna krukor och planteringsbäddar. Droppbevattning förutsätter att det finns tillgång till en vattenutkastare och att matarslang kan dras på ett säkert och snyggt sätt fram till respektive växtbädd. Green City hjälper dig att dimensionera och rita upp alla delar som behövs för installationen.

Bevattningstank till kruka

Bevattningstank
Artikelnummer: 21012
Bevattningstanken anpassas för jordvolymen i växtbädden och Green City hjälper dig att välja rätt modell och storlek. Påfyllning görs manuellt med jämna intervall. Bevattningstanken levereras förmonterad tillsammans med krukan. I större planteringsbäddar kan flera bevattningstankar behöva seriekopplas för att ge en tillräcklig vattenvolym.

Vattenhållande skikt?

Ibland föreskrivs sk. vattenhållande skikt i planteringsbäddar och planteringskärl. Dessa skikt utgörs vanligen av skivor eller paneler av mineralull eller andra material med god vattenhållande förmåga. Green City rekommenderar inte att man använder dessa produkter i planteringskärl eller mindre planteringsbäddar eftersom de väsentligt försämrar dräneringsförmågan i växtbädden. Den försämrade dräneringsförmågan kan ge upphov till frysskador på planteringskärl och planteringsbäddar samt även skada växtligheten. (I större, öppna takträdgårdar eller gröna tak kan de vattenhållande skikten fylla en viktig funktion med det är en annan historia)

Tillbehör vattenhållande skivor

Vattenhållande skivor
Artikelnummer: 21009
Green City rekommenderar inte denna typ av produkter eftersom de väsentligt försämrar dräneringen och kan medföra frysskador i slutna kärl och bäddar.

Tassar

Standardtassar:

Kruka med låg tass

Låg tass, ej justerbar

Låg tass ingår som standard beroende på din krukmodell.

Höjd:  ca 5-10 mm beroende på krukmodell. Tänk på att din kruka blir svårare att flytta med en låg tass, speciellt om det är en större och tyngre modell.

Kruka med hög tass

Hög tass, ej justerbar
Hög tass ingår som standard beroende på din krukmodell.

Höjd: ca 80-100 mm beroende på krukmodell.

Alternativa tassar:

Kruka med justerbar tass

Tass justerbar

Artikelnummer: 21016

Med en justerbar tass kan krukan anpassas till ojämna underlag. Den justerbara tassens dimension anpassas speciellt för storleken och vikten på din valda krukmodell.

Kruka med indragen sarg
Kruka med öppning för pallgaffel

Nedre sarg med justerbara tassar

Artikelnummer: 21021

En nedre indragen sarg är en snygg lösning för att dölja de justerbara tassarna. På en sida kan man välja att ha en öppning för lyft med pallgaffel.

Bildexempel:

Sittbänkar

Kärnfuru
Artikelnummer: 21011
Kärnfuru, linoljebehandlad
Ursprung: Sverige
Valfria dimensioner och design. Med eller utan rygg- och armstöd.

Ek
Artikelnummer: 21018
Ek, linoljebehandlad
Ursprung: Varierar beroende på tillgång.
Valfria dimensioner och design. Med eller utan rygg- och armstöd.

Övriga träslag
Artikelnummer: 21019
Träslag enl. ök. med Green City. Vi har exempelvis arbetat med Accoya, värmebehandlad Ask och Lärk.
Valfria dimensioner och design. Med eller utan rygg- och armstöd.

Exempel sittbänkar:

Bord

kafébord bänk

Bord
Artikelnummer: 21013
Valfri design. Valfri RAL-kulör.

Exempel bord: