Produktutveckling och konsultation

Green City Lab

Green City Lab projekt för Paris Institut Suedois

foto: @thalebjorna

Gröna städer sedan 1999

Green City Lab startade år 2015 och är nu en del av Green City AB.  Totalt 25 års erfarenhet av grön stadsbyggnad: från de första gröna taken och dagvattendammarna i Malmö 1999 som anställd på Veg Tech AB,  till produktion av gröna system för smarta gröna städer i 2020-talet.

Green City Lab hjälper dig i ditt gröna projekt

Green City hjälper dig med produktutveckling och problemlösning i samband med ditt gröna projekt. Med hjälp av en bred och lång bakgrund i den gröna byggbranschen, kombinerat med goda samarbeten med tillverkningsindustrin inom främst metall- och träarbeten kommer vi tillsammans fram till smarta, snygga och hållbara lösningar.

Produktutveckling, projektexempel

Växtväggssystem, Hässelby Blommor

Produktutveckling av modulbaserat växtväggssystem för Hässelby Blommor. Du kan läsa mer om systemet här: Hässelby Blommor, Generation Green ™

växtvägg inomhus byggs med Hässelby Blommor

Magnus A Lindberg från Hässelby Blommor monterar det modulbaserade växtväggssystemet tillsammans med Green City.

Green City Johan Thiberg med växtvägg

Johan Thiberg bredvid en färdigbyggd växtvägg i en fin kulturbyggnad i Gamla Stan.

Avskärmning av soptunnor

Från idé till färdig produkt. En helt egenutvecklat system av Green City. Produkten kopieras idag flitigt vilket månne är ett gott betyg? Här hittar du Green Citys Sopgarage

Green City Soptunneskärm

Första prototyp av Green Citys sopgarage.

soptunneskydd

Exempel på  sopgarage på plats hos kund.

Avskärmning av soptunnor, Institut Suedois, Paris

Avskärmning för soptunnor på innergården till Institut Suedois i Paris. I samarbete med TAF Arkitekter.

Soptunnegomma Green City

Före: Princip för avskärmning av fyra stora soptunnor. Illustration: Green City Lab

Soptunnegömma

Efter: Soptunnegömman med väletablerad växtlighet. Soptunnorna är helt dolda! Foto: @e_riad

Solbänk, Fortifikationsverket

Inget projekt är för udda! Till ett takterrassprojekt för Fortifikationsverket levererade Green City en väl tilltagen solbänk i värmebehandlad ask. Utsökt snickeriarbete av Lymon Snickeri

Lymon Snickeri värmebehandlad ask

Solbänk i värmebehandlad ask, utsökt snickrad av Lymon Snickeri.

Gustavssons Åkeri och Green City

Solbänk på väg till kund med det alltid så stabila Gustavssons Åkeri.

Bakgrund

Grön stadsbyggnad sedan 1999

Från de första sedumtaken och dagvattendammarna 1999 i Västra Hamnen och Augustenborg, Malmö, till dagens moderna gröna stadsbyggande. 15 år på företaget Veg Tech AB var en väldigt kreativ och bra skola.

Sedumtak Västra Hamnen Malmö

Byggnation av de första sedumtaken i Västra Hamnen, Malmö 2000-2001. foto: Veg Tech AB

Dagvattendamm Västra Hamnen Malmö

Per Haraldsson och Johan Thiberg bygger de första dagvattendammarna i Västra Hamnen, Malmö 2000-2001. foto: Veg Tech AB

Sedumtak Stockholm takduk

Före: Takyta på Kungsholmen, Stockholm före montage av sedumtak år 2001. foto: Veg Tech AB

Sedumtak Stockholm

Efter: Sedumtak designat av Johan Thiberg år 2001. foto: Veg Tech AB

Mur corten Ulriksdal Flowershow

Mur i cortenstål redan 2004! Visningsträdgård designad av Gabriele Pirscher och Johan Thiberg. foto: Veg Tech AB