GREEN CITY PROJEKT

Badhusparken, Nybro

Green City cortenkant

Den dubbelt bockade överkanten gör att kantstöden inte har några vassa. farliga kanter. Bockningen gör också att kantstöden blir extremt stabila.

Nybro Badhusparken corten

Kantstöden förtillverkas med exakta kurvradier.

Cortenkant böjd

Kantstöden förtillverkas med exakta kurvradier.

Kantstöd utan vassa kanter

Green City levererade kantstöd till den nyanlagda lekmiljön vid Badhusparken i Nybro. Green Citys kantstöd har en dubbelt bockad överkant som gör att de inte har några vassa, farliga kanter.

Produkter i projektet:
Kund:

NCC Sverige AB