GREEN CITY PROJEKT

Bernstorp, Malmö

kruka med sittbänk

Lummig plantering utanför City Gross

City GrossCorten Bernstorp Malmö

I krukan finns tre förankringspunkter för förankring av trädets rotklump. Krukan är även förberedd med invändiga dränerings- och isoleringsskikt.

Corten Bernstorp
Börjes Bernstorp corten

Planteringsbäddar vaktar varuhusen!

Green Citys planteringsbäddar vaktar entréerna till varuhusen vid Bernstorps handelsområde i norra Malmö. Planteringsbäddarna har sittbänkar i svensk kärnfuru. Planteringsbäddarna fungerar även som trafikhinder framför varuhusens entréer.

Produkter i projektet:
Kund:

MVB Syd AB