GREEN CITY PROJEKT

Kärrtorp Centrum

Naturligt klotterskydd

Green City Planter Screen i kombination med murgröneskärmar från Veg Tech. Tillsammans ger de ett grönt klotterskydd med höjd 2,3 m.

Naturligt klotterskydd

Skydd mot graffiti i Kärrtorp Centrum.

Naturligt klotterskydd

Vid Kärrtorp Centrum istallerades ett större antal planteringskärl av modell Screen med färdigodlade växtskärmar med murgröna. Tillsammans skapar de ett effektivt klotterskydd.

Produkter i projektet:
Murgröneskärmarna köper du här:
Kund:

Svensk Markservice AB