GREEN CITY PROJEKT

Kerava, Finland

Kerava corten

Ett större stim av cortenkrukor i Kerava centrum. Foto: Envire (Harviala Oy)

Cortenkrukor till Finland

Till Kerava centrum har Green City levererat ett stort antal cortenkrukor. Projekt via Green Citys finska återförsäljare Envire (Harviala Oy)

Produkter i projektet:
Kund:

Envire (Harviala Oy)