GREEN CITY PROJEKT

Stuvsta C, Huddinge

Stuvsta corten sarg

Träden omgavs tidigare av hårdgjorda ytor. Med hjälp av planteringsbäddarna får de nu en mer naturlig växtbädd runt omkring. Planteringsbäddarna togs fram speciellt för detta projekt vid Stuvsta Centrum för Huddinge Kommun.  Planteringsbäddarna är ca 1900×1900 mm. Längst in mot stammen finns dessutom en specialtillverkad trädring.

Stuvsta Centrum cortensarg runt träd

Planteringsbäddarna kommer snart få en grönskande yta av blandade perenner.

Med lite kompletterande grönska kommer planteringsbäddarna att bli ett behagligt sällskap till korven från Stuvstagrillen.

Cortensarger för trädrenovering

I samarbete med Huddinge Kommun tog Green City fram ett system med planteringsbäddar i cortenstål till ett projekt för renovering av 15 stycken befintliga stadsträd. Träden omgavs tidigare av gammal hårdgjord yta.

Produkter i projektet:
Kund:

Huddinge Kommun