GREEN CITY PROJEKT

Svenska Institutet, Paris

Svenska Institutet

De fyra stora soptunnorna är helt dolda bakom Green Citys kruk- och pergolakonstruktion. Till vänster syns även delar av den gröna fasaden där växterna står i Green City Planters. Foto: @thalebjorna

Soptunnegömma

Före: Princip för avskärmning av fyra stora soptunnor. Illustration: Green City Lab.

Institut Suedois

Efter: Soptunnegömman med väletablerad växtlighet. Soptunnorna är helt dolda! Foto: @e_riad

Grönaste sophörnan i Paris

Till Svenska Institutets fina gamla innergård i Paris levererade Green City en varmgalvaniserad pergola för klängväxter för att skärma av de fula soptunnorna. Till gården levererades även Green City Planter Zink för etablering av fasadernas klängväxter.

 

Design i samarbete med TAF Arkitektkontor.

Produkter i projektet:
Kund:

Institut Suedois, Paris